Personal Sanitario no Licenciado

Relación provisional de aspirantes admitidos

Código 6004 Arquivo pdf. Abrirase nunha nova xanela. : ATS/DUE DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA - ADMITIDOS

Código 6001 Arquivo pdf. Abrirase nunha nova xanela. : ATS/DUE - ADMITIDOS

Código 6501 Arquivo pdf. Abrirase nunha nova xanela. : AUXILIARES DE ENFERMERÍA - ADMITIDOS

Código 6201 Arquivo pdf. Abrirase nunha nova xanela. : FISIOTERAPEUTAS - ADMITIDOS

Código 6406 Arquivo pdf. Abrirase nunha nova xanela. : HIGIENISTAS DENTALES - ADMITIDOS

Código 6101 Arquivo pdf. Abrirase nunha nova xanela. : MATRONAS - ADMITIDOS

Código 6402 Arquivo pdf. Abrirase nunha nova xanela. : TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO - ADMITIDOS Arquivo pdf. Abrirase nunha nova xanela.

Código 6404 Arquivo pdf. Abrirase nunha nova xanela. : TÉCNICO ESPECIALISTA RADIODIAGNÓSTICO - ADMITIDOS