Promoción Interna 2009

CONVOCATORIAS

Personal Sanitario no Licenciado

  • 6001 Arquivo pdf. Abrirase nunha nova xanela. : ATS/DUE

  • 6402 Arquivo pdf. Abrirase nunha nova xanela. : TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE LABORATORIO

Solicitud de inscripción Abrirase nunha nova xanela

Personal de Gestión y Servicios

  • 7002 Arquivo pdf. Abrirase nunha nova xanela. : GRUPO TÉCNICO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

  • 7102 Arquivo pdf. Abrirase nunha nova xanela. : GRUPO DE GESTIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

  • 7205 Arquivo pdf. Abrirase nunha nova xanela. : GRUPO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

  • 7302 Arquivo pdf. Abrirase nunha nova xanela. : GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

  • 7407 Arquivo pdf. Abrirase nunha nova xanela. : CELADORES

Solicitud de inscripción Abrirase nunha nova xanela